مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

درخواست استمهال چیست و چه زمانی درخواست استمهال از دادگاه لازم است؟

استمهال از یا تقاضای مهلت برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسرو حرج

در این مقاله درباره این پرسش‌ها صحبت می‌کنیم و بعد چند مثال برای درخواست استمهال در قانون را نقل می‌کنیم ازجمله موضوع تقاضای استمهال در موضوع عسر و حرج مستأجر و صدور حکم تخلیه.
بعد از ارائه توضیحات هم یک مثال کاربردی از متن درخواست استمهال از دادگاه ارائه می‌کنیم تا بتوانید از آن برای موضوع کار خود استفاده کنید. در نهایت هم اگر همچنان درباره این موضوع سؤالی داشتید، می‌توانید در بخش نظرات همین مقاله پرسش خود را مطرح کنید تا در اولین فرصت به شما پاسخ دهیم.

 

درخواست استمهال

 

استمهال چیست ؟

به زبان ساده استمهال یعنی طلب مهلت کردن یا همان مهلت خواستن. مهلت خواستن ممکن است موارد مختلفی داشته باشد اما این اصطلاح حقوقی درباره مواردی است که در یکی از طرفین دعوا در دادگاه، از قاضی پرونده یا از خواهان (شاکی) درخواست مهلت و زمان بیشتر می‌کند.
این درخواست مهلت ممکن است به دلایل مختلفی باشد. مثلاً یکی از دلایل استمهال ممکن است درخواست زمان بیشتر برای ارائه مدارک جدید به دادگاه باشد. دلیل دیگر ممکن است درخواست فرصت بیشتر از مالک ساختمان برای اجرای حکم تخیله باشد یا ممکن است کسی برای بازپرداخت بدهی خود درخواست وقت بیشتر داشته باشد و… . به طور کلی هربار که در یک دعوای حقوقی، یکی از طرفین (یا وکیل قانونی او) از طرف دیگر (یا وکیل قانونی او) یا دادگاه درخواست مهلت بیشتری کند، در واقع درخواست استمهال کرده است.

وبسایت صدای وکیل مجموعه کاملی از قوانین اجاره دارد که می توانید مطالعه کنید

درخواست استمهال از دادگاه چطور انجام می شود ؟

برای درخواست استمهال از دادگاه ابتدا باید مطمئن شوید قانون این اجازه را به شما داده است. در بخش بعدی همین مقاله توضیح داده‌ایم که در چه مواردی قانون به شما این اجازه را داده است.

اگر درخواست استمهال از دادگاه در پرونده حقوقی شما مجاز باشد، خودتان می‌توانید این کار را انجام دهید یا آن را به یا وکیل قانونی‌تان بسپارید. برای نوشتن درخواست استمهال کافی است:

  • درخواستی بنوسید و در آن مهلت بیشتری بخواهید
  • در این درخواست به ماده قانونی که به شما اجازه مهلت خواستن داده است، اشاره کنید
  • مدارک لازم را به درخواست ضمیمه کنید (مثلاً گواهی اعسار یا استشهاد محلی)

 یک نمونه درخواست استمهال را می‌توانید در بخش آخر این مقاله بخوانید.

برخی از مواردی که قانون درخواست استمهال را مجاز دانسته است

در این بخش از مقاله، برخی از مواردی که در قانون، اجازه داده شده است که خوانده (متشاکی) از حق استمهال استفاده کند، ذکر می‌کنیم.

درخواست استمهال مستأجر در تخلیه خانه و ملک

یکی از مواردی که در آن، قانون حق استمهال را مجاز دانسته است، درخواست استمهال مستأجر از موجر (صاحب ملک) است. طبق آنچه در ماده 13 ‌آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 آمده است، «چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره‌ نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند».

حق استمهال در ادعای جعلیت سند

هرگاه یکی از طرفین در دادگاه ادعا کند سند طرف مقابل جعلی است دادگاه مهلتی ده روزه به او می‌دهد تا سند اصلی را ارائه کند. اگر در این ده روز از ارائه سند خودداری کند، نتوانسته ادعایش را ثابت کند و موضوع جعلیت دیگر یکی از دلایل او علیه دیگری محسوب نمی‌شود مگر اینکه درخواست استمهال نماید. یعنی از دادگاه بخواهد که به خاطر در دسترس نبودن اصل سند، به او مهلت بیشتری دهد.

حق استمهال در جرح گواه و شاهدان

در امور دادرسی هرگاه کسی یکی از طرفین دعوا شاهدی بیاورد و طرف دیگر بخواهد این شاهد را با دلایل صحیح رد کند این کار را جرح گواه می‌گویند. طبق تبصره ماده 234 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)، « درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد».

مجموعه قوانین بعد از پایان قرارداد اجاره در وبسایت صدای وکیل

نکات مربوط به استمهال

در موضوع استمهال چند نکته وجود دارد:

  • اول اینکه تنها در مواردی می‌توان مهلت خواست که قانون به آن‌ها تصریح کرده است مگر در شرایط خاص که در ادامه توضیح می‌دهیم
  • اگر در مواردی غیر از موارد تصریح شده در قانون درخواست استمهال به دادگاه ارائه شود طبق ماده 452 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، پذیرش این درخواست فقط «درصورتی مجاز است که دراعلام موعد، ‌سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون‌ بوده است.» (ماده 306 عذرهای موجه را ذکر کرده است).
  • اگر قانون برای انجام کاری مهلت تعیین نکرده باشد، دادگاه می‌تواند این کار را بکند و اگر چنین کند طبق ماده 450 همین قانون، «مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبارمجاز خواهد بود»
  • در این مواقع، تنها در مواردی می‌توان بیش از یک بار از دادگاه مهلت خواست که «در اعلام موعد سهو یا‌ خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است».
  • مهلت تعیین شده نمی‌تواند بیشتر از مهلت قانونی باشد. یعنی مثلاً اگر در قانون یک ماه برای انجام یک کار مهلت مقرر شده است، بعد از اتمام این زمان اگر درخواست استمهال پذیرفته شود، مدت مهلتی که داده شده است نباید از یک ماه بیشتر باشد.
  • تجدید جلسات دادرسی از استمهال مستثنی هستند و موارد مهلت‌خواهی شامل آن نمی‌شود.
  • تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است.

 

دعاوی رهن و اجاره

 

نمونه متن درخواست استمهال از دادگاه به علت عسر و حرج مستأجر

بسمه تعالی

با احترام

اینجانب —— فرزند —– با شماره ملی ———— با عنایت به برگه اجرای ——- ناشی از دادانامه ——– باید مورد اجاره ———— را حداکثر تا تاریخ ————- تخلیه و تحویل نمایم اما به دلیل ————- این کار در تاریخ ذکر شده مقرر نیست.

با توجه به عسر و حرج پیش‌آمده، خواهشمندم با استمهال متناسب با عسر و حرج بنده موافقت فرمایید (یا به مدت یک ماه دیگر به من مهلت دهید). ضمناً مدارک مثبته به ضمیمه درخواست تقدیم می‌شود.

منضمات:

۱- برگ اجرایه تخلیه وتحویل

۲- گواهی دبیرستان واز این قبیل …

۳- استشهادیه محلی

خواهان توضیح می دهد که با عنایت به برگ اجرای …ناشی از دادنامه …باید مورد اجاره…را حداکثر تا تاریخ مورد ذکر در برگ اجرای تخلیه و تحویل نماید از طرفی با بقاء سال تحصیلی جاری فرزندش و گواهی شهود از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج در تحویل عین مستاجره را دارد. این دادخواست هنگامی داده می شود که بر اساس قانون۱۳۶۲حکم به تخلیه و تحویل کل ششدانگ …محلی صادر شده است.

سؤال پرتکرار مرتبط با موضوع :

تفاوت استمهال و امهال چیست ؟

در موضوع بدهی این موضوع مطرح می‌شود اما به طور کلی امهال به معنی مهلت دادن است و استهمال به معنی مهلت خواستن. مثلاً اگر در یک موضوع، طلبکار مدت مشخصی به بدهکار مهلت دهد، این امهال است اما اگر بدهکار از طلبکار مدت مشخصی زمان بیشتر بخواهد این استمهال است.

در این مقاله از مقالات آموزشی سایت صدای وکیل درباره این صحبت کردیم که استمهال چیست و در چه مواردی قانون اجازه این کار را داده است.

سپس نکات استمهال را توضیح دادیم و یک نمونه درخواست استمهال مستأجر را ذکر کردیم. امیدواریم این مقاله برایتان مفید باشد.

4.7/5 - (3 امتیاز)