مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اعتبار علم قاضی

اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی،جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم. در نطام های حقوقی دنیا دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی و در نتیجه دو نظام ادله قانونی و اخلاقی وجود دارد. در

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی،جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم. در نطام های حقوقی دنیا دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی و در نتیجه دو نظام ادله قانونی و اخلاقی وجود دارد. در نظام حقوقی ما سیستم دادرسی اتهامی و نظام ادله قانونی پذیرفته شده است. با وجود این به ادله اخلاقی و اصل آزادی دلائل از جمله علم قاضی به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوا یا وقوع جرم نیز توجه شده و به خصوص در قوانین مصوب پس از انقلاب بتدریج علم قاضی گستره بیشتری یافته است. پیشینه بحث در منابع فقهی این گونه است. که معصوم می تواند به علم خود به هر طریق که حاصل شده باشد عمل کند و بر مبنای آن حکم صادر کند ولیکن در مورد غیر معصوم اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقیهان علم قاضی را در کلیه دعاوی و شکایات اعم از حق الله و حق الناس صرف نظر از منشا آن اعم از اینکه شخصی و خارج از پرونده باشد یا بر اساس ادله معمول و شناخته شده قانونی معتبر می دانند و بر این باورند که قاضی واجد شرایط، در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری می تواند به علم خود عمل کرده و بر مبنای آن حکم صادر کند . برخی از فقها استناد قاضی به علم خود را در هیچ یک از حق الناس و حق الله معتبر ندانسته اند و گروهی در حق الله مجاز و در حق الناس ممنوع می دانند و گروه دیگری برعکس در حق الناس مجاز و در حق الله ممنوع دانسته اند . عده ای نیز صدور حکم بر مبنای علم قاضی را در حق الناس و حق الله و دعاوی حقوقی و کیفری به شرط آنکه مبتنی بر ادله و امارات قانونی شناخنه شده باشد مجاز و معتبر می دانند . قانونگذار بغد از انقلاب بتدریج این نظریه را پذیرفته و در امور حقوقی و کیفری با اندکی تفاوت علم قاضی را که مبتنی بر ادله یا امارات قانونی باشد معتبر دانسته است .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

علم قاضی در امور کیفری

علم قاضی در امور حقوقی

اعتبار علم قاضی

اعتبار علم قاضی در صدور رأی

به این مقاله امتیاز دهید