مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه معادل…ریال

خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده که مستاجر می باشد ابراز می دارد که…را به اجاره به خوانده داده است مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ…تا تاریخ…معادل…راعلیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد. ……

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

منضمات:

۱- سند مالکیت

۲-اجاره نامه

۳- عندالزوم معاینه تحقیق محلی

خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده که مستاجر می باشد ابراز می دارد که…را به اجاره به خوانده داده است مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ…تا تاریخ…معادل…راعلیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد.

و اگر سند اجاره رسمی است اظهار می کند به دفترخانه مراجعه نموده است و طی…فقره اخطاریه شماره…مطالبه اجور را خواسته که به وی ابلاغ شده است و یا گر سند اجاره عادی است اظهارنامه ارسال کرده است.

گاهی تقاضای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها هم خواسته میشود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

 

هفت نکته آپارتمان نشینی

قوانین مربوط به موجر و مستاجر

نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
نمونه وکالت فروش ملک|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

معامله معارض با قولنامه
وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
مستاجر امین موجر است


[/block]

به این مقاله امتیاز دهید