مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقاضای تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا ءمدت اجاره

منضمات:

1-سند مالکیت

2-اجاره نامه ………………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

منضمات:

1-سند مالکیت

2-اجاره نامه

خواهان که در این دعوا موجر است توضیح می دهد که بموجب سند مالکیت مالک…می باشد و بموجب اجاره نامه عادی مورخ… یا سند اجاره رسمی …به خوانده که مستاجر می باشد از تاریخ… تا تاریخ … اجاره داده است که مدت اجاره منقضی شده وتمدید نشده است واحیانا قید می کند تذکر به خوانده داده و خوانده از تخلیه و تحویل عین مستاجره مستنکف است که بر اساس نوع قرارداد تنظمی و حاکمیت قانون رابط موجر و مستاجر مربوطه مستند به مادتین ۱و۱۵قانون۱۳۶۲ویا مادتین۱و۳قانون۱۳۷۶وماده۴۹۴قانون مدنی درخواست صدور حکم به تخلیه مورداجاره را دارد و با تقدیم دادخواست تخلیه عدم رضایت موجر برادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت مستاجر را اعلام می دارد.

بر مبنای شرایط قانون حاکم بر روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۶۲ باید توجه داشت که اگر اجرای حکم منجر به اعمال عسروحرج شود قبل از تخلیه به تجویز ماده۹قانون۱۳۶۲مستاجر حق درخواست تاخیر را دارد.

معمولا اظهار نامه ای نیز از سوی موجر برای مستاجر ارسال می شود که مکلف به پرداخت اجاره می باشد و در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام خواهد شد.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

<p>[/block]</p>

مطالب مرتبط

 

هفت نکته آپارتمان نشینی

قوانین مربوط به موجر و مستاجر

نکات کاربردی در مورد امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر
نمونه وکالت فروش ملک|وکیل ملک|وکیل فروش ملک|وکیل خوب|آدرس وکیل

برای اعتراض به ثبت ملک چه کنیم|وکیل ملک|وکیل دارائی|وکیل املاک|وکیل مستقلات|وکیل خوب
آشنایی با طرح دعوای تخلیه و تخلیه ملک دارای سرقفلی

معامله معارض با قولنامه
وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
نحوه اداره مجتمع های آپارتمانی و مقررات مربوطه
تفاوت خلع ید با تخلیه ید از زمین تا زیر زمین
چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
مستاجر امین موجر است


[/block]

به این مقاله امتیاز دهید