مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه تغییر رنگ پوست

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است :

الف سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل است .

ب تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف است ( یعنی سیاه شده پوست سه هزارم ، کبود شدن آن یک …………………

 

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است :

الف سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل است .

ب تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف است ( یعنی سیاه شده پوست سه هزارم ، کبود شدن آن یک و نیم هزارم  و سرخ شدن آن نصف یک و نیم هزارم دیه کامل است ) .

پ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.

تدر تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ث صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید