مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه دندانها به شرح زیر می باشد : 1 – از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود  : الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو […]

ما در این مقاله...
امتیاز شما به این مقاله؟!

دیه دندانها به شرح زیر می باشد :

1 – از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود  :

الفدندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دیه چیست؟

دیه یا همان خون بها از قوانین اسلام است. این قانون در اسلام موجب می شود که افراد در اجتماع بر رفتار و اعمال خود در هنگام خشم و ناراحتی کنترل بیشتری داشته باشند. این ترس ناشی از پرداخت بهای ضرر جانی به فرد مقابل کنش های میان افراد را بهتر تنظیم می کند.

دیه شکستن کامل دندان های یک فرد طبق قانون تصویب شده در سال ۱۴۰۱ دیه کامل بدون هیچ کم و کسری است. دیه کامل در سال ۱۴۰۱ برابر ۶۰۰ میلیون تومان است که این مبلغ برای شکستن هر کدام از دندان و میزان جراحت وارد شده متفاوت خواهد بود.
طبق تبصره الف ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه دندان های جلو یم بیستم دیه کامل است. دندان های جلو شامل دندان های پیش ، چهار تایی جلو و نیس که مجموع بالا و پایین دوازده دندان است. که هر کدام شامل سی میلیون تومان دیه خواهد شد.
طبق بند ب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه دندان های عقب در سال ۱۴۰۱ یک چهلم دیه کامل است. این مبلغ برابر با پانزده میلیون تومان خواهد شد.
دندان های عقب در این بند قانون شامل دندان ضاحک و دندان های آسیاب که مجموعا تعداد آن ها به شانزده عدد دندان می رسد.
این قوانین در زمانی صادق است که دندان به طور کامل به صورت عمدی توسط شخص خاطی از بین رفته باشد. در صورت آسیب وارد شده کمتر و عدم سو قصد در این خصوص مجازات شخص کمتر خواهد بود. به دنبال این ماجرا دیه با همان خون بهای پرداخت شده هم کمتر از قبل خواهد بود.
دقت و کنترل بر روی رفتار و اعمال در هر شرایطی لازم است و از هرگونه اتفاق نابه هنجاری پیش گیری می کند.

طبق قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴۵۰ در جنایات شبه عمدی یا خطای محض و ممکن و جنایات مستند عمدی که در آن ها قصاص یا دیه ممکن و جایز نیست در صورت درخواست ولی دم یا مجنی علیه ، دیه پرداخت می شود. مگر اینکه به نحو دیگری مصامحه شود. در این ماده موارد پرداخت دیه مشخص شده و بستگی به درخواست ولی دم یا شخص آسیب دیده در حادثه یا سانحه دارد.

امیدواریم با افزایش آگاهی نسبت به جرائم و حوادث یا پیش آمد ها و عواقبشان گامی موثر در جهت کمرنگ تر شدن خشونت های اجتماعی در جامعه برداریم. در این بین بتوانیم به همه کسانی که محق جانبداری هستند کمک کنیم تا به موعد حق خودشان برسند مبادا که در میان این حجم آشوب و مشکلات اجتماعی و دنیوی ناخواسته قدم در راستای راهی بگذاریم که ذینفعانش ظالمان و ستمکاران نسبت به مردم باشند.

دیه دندانها به شرح زیر می باشد :

1 – از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود  :

الفدندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است ، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد .

بدندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد .

2 – دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود ، ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد .

3 – هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید ، برای جراحت مزبور ، ارش ثابت است   .

4 – هرگاه در مورد اینکه دندان کنده  شده اصلی است یا زائد ، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس ، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود ، اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود .

5 – هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهای کم شده باشد .

6 – در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند ، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت ، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است ، یکسوم دیه همان دندان است .

7 – در تغییر رنگ دندان ، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند ، باید دیه کامل همان دندان را بدهد  .

8 – ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد ، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است  .

9 – کندن دندان لق یا ترکخورده که منفعت آن باقی است ، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است .

10 – شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه ، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ، ارش تعیین می شود .

11 – شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد .

12 – هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضهای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد .

 

13 – در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

14 – شکستن ، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است .

15 – با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود ، اگرچه دوباره در محل آن ، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند ، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد .

16 – هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود ، کندن آن ، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد ، کندن آن موجب ضمان مالی است .

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

خسارت از دید حقوق

نرخ دیه94

امتیاز شما به این مقاله؟!

متن سربرگ خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید