مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل خوب

جرایم زیر دردادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهدشد؛

 1. تاسیس مراکزپزشکی ، داروسازی ،دندانپزشکی ، آزمایشگاه ، پلی کلینک ، درمانگاه ، بخش تزریقات وپانسمان و… به هرنام وعنوان بدون اخذپروانه از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ……………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

جرایم زیر دردادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهدشد؛

 1. تاسیس مراکزپزشکی ، داروسازی ،دندانپزشکی ، آزمایشگاه ، پلی کلینک ، درمانگاه ، بخش تزریقات وپانسمان و… به هرنام وعنوان بدون اخذپروانه از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
 2. اشتغال به امور مذکور دربندیک بدون اخذپروانه
 3. دخالت درامورپزشکی ودارویی
 4. واردات وصادرات وخریدوفروش دارو بدون اخذ مجوزاز وزارت بهداشت.
 5. خریدوفروش غیرمجاز دارووملزومات پزشکی
 6. خودداری از ارائه خدمات پزشکی
 7. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
 8. ورودعرضه وفروش فرآورده های تقویتی، تحریک کننده ویتامین ها وغیره بدون مجوزاز وزارت بهداشت
 9. واگذاری واداره موسسه پزشکی به غیربدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
 10. واردات وصادرات وخریدوفروش داروهای دامی بدون اخذمجوز وپروانه قانونی از سازمان  پزشکی

ب – جرائم ذیل دردادسراها ودادگاههای عمومی رسیدگی خواهد شد.

 1.  واگذاری اداره مؤسسات پزشکی ودارویی به افراد مسئول فنی
 2.  واگذاری اداره مؤسسات پزشکی ودارویی به افراد فاقدصلاحیت
 3.  انتشارآگهی تبلیغات به منظورگمراهی بیماران
 4.  انتشارآگهی تبلیغاتی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی وعفت عمومی
 5.  استفاده ازعناوین مجعول وخلاف حقیقت روی تابلووسرنسخه
 6. وعده فریبنده دادن به بیماران
 7. دخل وتصرف وتغییردرنسخه پزشک
 8.  دخالت داروسازان درامورمختص به طبابت
 9. تبدیل تاریخ استعمال دارو
 10.  تغییرقیمت تعیین دارو
 11.  تصدی آزمایشگاه طبی بدون اخذمجوزوتأییدصلاحیت متصدی از سوی وزارت بهداشت.
 12.  انجام آزمایش دیگری غیرازرشته مقرر در پروانه آزمایشگاه
 13. تصدی مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه
 14.  خریدوفروش خون ودیگر محصولات که عناصراصلی آن میکروب ، سرم با خون است بدون اخذ اجازه مخصوص از وزارت بهداشت.
 15. تخلف از مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه توسط پزشکان بیگانه
 16.  اشتغال به کار آزاد پزشکی درتهران ومراکز استانها برای پزشکان خارجی
 17.  دخالت پزشکان خارجی درامورسیاسی
 18.  ورودهرنوع سرم ، واکسن وموادغذایی شیرخوران ، داروهای اختصاصی وآنتی بیوتیک بدون اخذپروانه
 19. تهیه مواددارویی وتقلبی
 20.  عرضه وفروش داروی تاریخ مصرف گذشته

درضمن به جرایم مصرح در قانون مجازات اسلامی در دادگاههای عمومی رسیدگی خواهد نمود . همچنین در زمینه شکایت مردم از پزشکان وصاحبان حرفه های پزشکی دایربرقصوروسهل انگاری درانجام وظایف قانونی وسایرجرایم پزشکی از قبیل افشای سر، سقط جنین و… دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند.

 

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن _انجام اعمال خلاف شئون پزشکی رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی_ وکیل خوب دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_فریفتن بیمار
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی مجازات جرائم پزشکی چیست؟_ وکیل پایه یک دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی اجازه قانون درمعافیت از تعقیب جزایی پزشکان_ وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل خوب
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده مبانی معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزایی _ وکیل خوب مجازات های انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_ سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری جرائم و تخلفات پزشکی_ وکیل دادگستری_ وکیل
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه انقلاب مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ سازمان نظام پزشکی مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ تعزیرات حکومتی
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه عمومی مسئولیت پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل قوانین مربوط به جرائم پزشکی _ وکیل _ وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید