مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرق خمس با مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه دادگستری

به عبارت دیگر نگاهی به فلسفه تشریع خمس و زکات و وضع مالیات در حال حاضر و حتی از قرون اولیه اسلام ما را به این نکته رهنمون می سازد که موارد مصرف آن ها از هم جداهستند و پرداخت یکی کفایت از دیگری نمی کند. برخی از تفاوت های مصرف زکات و مالیات عبارتند از:
الف- اصل فلسفه تشریع زکات برای فقرزدایی است اما فلسفه تشریع مالیات تأمین هزینه های حکومت می باشد. ……………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

به عبارت دیگر نگاهی به فلسفه تشریع خمس و زکات و وضع مالیات در حال حاضر و حتی از قرون اولیه اسلام ما را به این نکته رهنمون می سازد که موارد مصرف آن ها از هم جداهستند و پرداخت یکی کفایت از دیگری نمی کند. برخی از تفاوت های مصرف زکات و مالیات عبارتند از:
الف- اصل فلسفه تشریع زکات برای فقرزدایی است اما فلسفه تشریع مالیات تأمین هزینه های حکومت می باشد.
ب- زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می شود. اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است.
ج- زکات برای تامین نیازمندی های مسلمانان است. اما مالیات برای تامین نیازهای دولت.
درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیز گفتنی است، یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن مانند زکات برای رفع نیازمندی های سادات است.
خمس حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات برای خود شهروندان است مثلا برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تأسیسات و امکاناتی است که در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
اما سهم امام از خمس، سهمی است که خدای متعال برای تثبیت ولایت در هر حکومت اسلامی قرار داده است. در آیه شریفه آمده است “فان لله خُمُسه و للرسول” بر اساس روایات باید سهم خدا و پیامبر را در اختیار امام و حاکم عادل اسلامی قرار داد. تا در راه خدا و تبلیغات دینی و استقرار نظام اسلامی و رفع نیازمندی های آن و هر جا که به مصلحت مسلمین و جامعه اسلامی باشد هزینه کندپس سهم خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان حضور پیامبر و ائمه به پیامبر اکرم و ائمه تعلق میگیرد اما در زمان غیبت همان گونه که مراجع تقلید در همه امور نایب عام امام عصرمی باشند در این مورد نیز نایب حضرت بوده و مانند امامان در مصارفی که شرع مقدس اجازه داده است مصرف می کنند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

به این مقاله امتیاز دهید