مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون دیون متوفی

ورثه تا زمانی که دیون متوفی و واجبات مالی متوفی را نپردازند و تکلیف وصیت متوفی را روشن نکنند، مالک ترکه‌ٔ او نخواهند شد. در خصوص وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال، ورثه الزامی به عمل به آن ندارند مگر اینکه وصیت زیاده بر ثلث را اجازه کنند.

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان به چه صورت است؟

ورثه تا زمانی که دیون متوفی و واجبات مالی متوفی را نپردازند و تکلیف وصیت متوفی را روشن نکنند، مالک ترکه‌ٔ او نخواهند شد. در خصوص وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال، ورثه الزامی به عمل به آن ندارند مگر اینکه وصیت زیاده بر ثلث را اجازه کنند. قوانین و مقررات ارث بسیار مفصل و دقیق است. هر یک از ما باید به این قوانین مسلط باشیم. تصوراتِ رایج در مورد ارث در بسیاری از موارد اشتباه است. با مطالعه‌ٔ قوانین علاوه بر آگاهی به حقوق خود، می‌توانیم تصورات اشتباه اطرافیان خود را هم اصلاح کنیم. در این یادداشت سعی شد مواردی بیان شود که کمتر شنیده‌اید. امیدواریم برای آگاهی بیشتر حتما به قانون مراجعه کنید و از این مسائل به طور کامل آگاه شوید.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید