مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مالیات تکلیفی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل دادگستری

حقوقی مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر وپرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.

مالیاتهای تکلیفی شامل: ………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

حقوقی مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر وپرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.

مالیاتهای تکلیفی شامل:

1.مالیات تکلیفی حقوق

2.مالیات تکلیفی اجاره املاک

3.مالیات تکلیفی مضاربه

4.مالیات تکلیفی حق الوکاله

5.مالیات تکلیفی حق الزحمه

6.مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج

7.مالیات تکلیفی موسسات بیمه

8.تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

9.مسئولیت آخرین مدیران مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها

10.مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام

11. مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
انواع مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرق خمس با مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه دادگستری
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
مالیات تکلیفی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک گستری
مشوق ها و معافیت های مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
هزینه های بدون قرارداد که مشمول مالیات تکلیفی هستند؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرمول محاسبه مالیات حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل معافیت مالیاتی ماده 132 مصوب 1380|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
الزامات و زیر ساخت های اجرای مالیات بر ارزش افزوده و دستگاه های موثر|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
3 موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد|وکیل مالیات|وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
قراین مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
اشخاص مشمول پرداخت مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
معافیت مالیاتى درآمد حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرار مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید