مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مبانی معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزایی _ وکیل خوب

1- داشتن مجوز قانونی اشتغال به امورپزشکی

برای توجیه اعمال پزشکان وجراحان به منظورمعافیت از تعقیب جزایی ، لزوم داشتن مجوزطبابت واشتغال به امورپزشکی است نکته قابل توجه آنست که تصورنشودپزشکی باداشتن مجوزطبابت در رشته های خاص ، حق دخالت درسایرتخصص ها را دارد. ………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

1- داشتن مجوز قانونی اشتغال به امورپزشکی

برای توجیه اعمال پزشکان وجراحان به منظورمعافیت از تعقیب جزایی ، لزوم داشتن مجوزطبابت واشتغال به امورپزشکی است نکته قابل توجه آنست که تصورنشودپزشکی باداشتن مجوزطبابت در رشته های خاص ، حق دخالت درسایرتخصص ها را دارد.

2- قصددرمان

پزشک ویاجراح درانجام عملیات جراحی یاطبی قصدمعالجه بیمار را داشته باشد نه قصدجنایت . درجراحی های زیبایی وتغییر جنسیت گرچه شایدقصددرمان مصداق نداشته باشد ولی منافاتی با هدف نهایی علم پزشکی ندارد.

3- ضرورت انجام اعمال طبی یا جراحی برروی بیمار:

دیگر ازمواردی که پایه ای برای معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزایی محسوب می شود آنست که انجام آن اعمال برای سلامت بیمار ضروری باشد چنین اعمالی جرم محسوب نشده وپزشک وجراح مصون از تعقیب جزایی است .

4- مشروعیت اعمال طبی یا جراحی

انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس جایزباشد . مثلا” اسقاط عمدی جنین شرعا” جایزنیست ولذا اگر طبیب وجراحی مباشرت به این عمل نماید مصون از تعقیب جزایی نبوده ومجرم است.

5- رضایت بیماریا اولیای قانونی او :

گرچه براساس اصول کلی حاکم برحقوق جزا، رضایت مجنی علیه توجیه گرجرم نیست زیرا درجرایم این جامعه است که علاوه برمجنی علیه متضرر می شود ، ولی با اینهمه دربعضی از موارد اجازه ضمنی قانون یا عرف ، رضایت را بعنوان عامل موجه برای معافیت تعقیب کیفری پزشک قلمداد نموده است.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن _انجام اعمال خلاف شئون پزشکی رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی_ وکیل خوب دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_فریفتن بیمار
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی مجازات جرائم پزشکی چیست؟_ وکیل پایه یک دادگستری انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
جرائم ناشی از اعمال پزشکی_ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی اجازه قانون درمعافیت از تعقیب جزایی پزشکان_ وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت رسیدگی به جرایم پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل خوب
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده مبانی معافیت اعمال پزشکان وجراحان از تعقیب جزایی _ وکیل خوب مجازات های انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری
انواع تخلفات پزشکان و آثار آن_ سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان _ وکیل _ وکیل دادگستری جرائم و تخلفات پزشکی_ وکیل دادگستری_ وکیل
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه انقلاب مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ سازمان نظام پزشکی مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ تعزیرات حکومتی
مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی_ دادگاه عمومی مسئولیت پزشکی _ وکیل دادگستری _ وکیل قوانین مربوط به جرائم پزشکی _ وکیل _ وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید