مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

محاسبه مهریه در طلاق رجعی

محاسبه مهریه در طلاق رجعی


در قانون، پرداخت مهریه زن در انواع طلاق به عهده و وظیفه مرد می باشد. محاسبه مهریه در طلاق رجعی نیز مانند طلاق بائن توسط دادگاه انجام می گردد. همان طور که قانون در هنگام ازدواج زن و مرد و تشکیل زندگی مشترک، شرط و شروط های خاصی را برای آن ها در نظر گرفته، در هنگام طلاق نیز این قوانین مانند مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و… باید اجرا شود.

طلاق رجعی به چه صورت است؟


در طلاق بائن، زوجین برای همیشه از یکدیگر جدا می شوند و مرد باید به صورت کامل مهریه زن را بپردازد. در محاسبه مهریه در طلاق رجعی نیز به همین صورت است. در واقع طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در آن مرد در مدت زمان عده می تواند به همسر خود رجوع کند. البته برای رجوع در این مدت نیاز نیست صیغه مجدد جاری شود. فقط کافیست زوجین تا یک ماه پس از شروع دوباره زندگی مشترک، این مسئله را به دادگاه اطلاع دهند تا پرونده طلاق آن ها مختومه شود. طلاق رجعی انواع گوناگونی دارد که متداول ترین آن طلاق از سمت مرد و طلاق توافقی می باشد. این به آن معنی است که زن و مردی که برای طلاق باهم توافق کرده اند، طلاق آن ها به شکل طلاق رجعی است و مرد می تواند در مدت سه ماه عده بعد از جدایی، دوباره به همسرش رجوع کند. همچنین اگر مرد همسر خود را طلاق داد، امکان رجوع از طلاق و تشکیل دوباره زندگی مشترک را در مدت زمان مشخص شده دارد.

پرداخت مهریه در طلاق رجعی چگونه است؟


در هنگام طلاق از طرف مرد نیز زوج وظیفه دارد که مهریه را به طور کامل به همسر خود پرداخت کند. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، مبلغ آن باید توسط دادگاه به روز محاسبه شود و زوج آن مبلغ تعیین شده توسط دادگاه را به زوجه بپردازد. ولی اگر مهریه عندالستطاعه باشد، رقم مهریه با توجه به تمکن مالی زوج تعیین می شود و باید آن را بپردازد. محاسبه مهریه در طلاق رجعی نیز به همین صورت است. البته ممکن است در مواردی که زوجین برای طلاق به توافق می رسند، زن مهریه را ببخشد و دادگاه طبق سازش انجام شده، حکم به عدم پرداخت مهریه توسط مرد را صادر می کند. گاهی زن برای گرفتن حضانت فرزندان کل مهریه اش را می بخشد که در این موارد با توافق زوجین بر سر تمام حق و حقوقات، طلاق سریع تر انجام می گردد و مشخص است که با وکیل طلاق کار به سرعت انجام میشود.

شرایط طلاق رجعی


• زوجه در مدت عده در حکم همسر زوج است.
• زوج در مدت عده باید به زوجه نفقه پرداخت کند.
• هزینه فطره زن در این مدت به عهده مرد می باشد.
• اگر یکی از زوجین در طول عده فوت کند، طرف دیگر می تواند او را غسل دهد.
• هزینه دفن زوجه در این مدت به عهده شوهر است.
• اگر در مدت عده یکی از زوجین فوت کند، طرف مقابل از او ارث می برد.
• نزدیکی در مدت عده معنی رجوع دارد، حتی اگر زوج قصد رجوع نداشته باشد.
• خواستگاری از زوجه در مدت عده جایز نیست.
• مرد حق ازدواج در مدت عده را ندارد.
• تا زمان عده زن ، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج کند.
• زنای هر کدام از زوجین در مدت عده در حکم زنای محصنه است.
• در هنگام فوت مرد در مدت عده، زن باید عده وفات نه دارد.
• زن در مدت عده اجازه ترک خانه بدون رضایت مرد را ندارد.

ثبت طلاق رجعی به چه صورت است؟


طبق ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده، جاری شدن صیغه طلاق و محاسبه مهریه در طلاق رجعی برطبق مقررات صورت جلسه می شود. ولی شرط ثبت آن، ارائه یک گواهی کتبی می باشد که در گواهی حداقل دو نفر شهادت بدهند که زن تا پایان مدت عده در منزل مشترک بوده است. اگه در مدت عده مرد رجوع کند، صورت جلسه باطل است. اگر رجوع انجام نشود، صورت جلسه تکمیل و طلاق به طور رسمی ثبت می شود. صورت جلسه باید امضای سر دفتر، دو شاهد، زوجین و یا نمایندگان زوجین را داشته باشد.

به این مقاله امتیاز دهید