مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدارک لازم برای تقاضای عفو _ وکیل جنائی _ وکیل خوب

 • مشخصات محکوم علیه
 • تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.
 • پیشینه کیفری (درصورت داشتن نوع و تعداد آن وشرح آن قید شود) ………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 1. مشخصات محکوم علیه
 2. تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.
 3. پیشینه کیفری (درصورت داشتن نوع و تعداد آن وشرح آن قید شود)
 4. استیفا یا عدم استیفای حق شاکی خصوصی
 5. جرم ارتکابی ، میزان محکومیت قطعی ، مانده محکومیت و میزان عفو درخواستی
 6. سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن
 7. وضعیت اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، جسمانی ، و معیشتی عائله محکوم علیه
 8. تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو
 9. کیفرخواست ، رای بدوی ، رای تجدیدنظر و رضایت نامه حسب مورد
 10. در مورد محکومیت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

آیا میدانید چه مجازات‌هایی مشمول عفو یا تخفیف نمی شوند؟

متقاضیان عفو _ وکیل خوب _ وکیل جنائی

به این مقاله امتیاز دهید