مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مدارک لازم جهت صدور پایان کار|وکیل خوب|وکیل دارایی ها و املاک|وکیل ساخت و سازها|وکیل پایه یک دادگستری

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

 1. تکمیل وارائه فرم تقاضای اولیه توسط مالک (مالکین) یا وکیل قانونی مالک
 2. فرم گزارش کارشناس (چهار امضاء) که به تأیید مسئولین ذیربط رسیده باشد.(مدت اعتبار گزارش کارشناس یکماه می باشد و چنانچه زمان آن از موعد مقرر گذشته باشد تمدید آن الزامی است.)
 3. فرم گواهی مستحدثات و جزئیات ساختمان که به تأیید کارشناس مربوطه رسیده باشد.
 4. تأیید فرم استحکام بنا و اعلام گزارشات مرحله ای از طرف مهندس ناظر(که به تأیید واحد بایگانی رسیده باشد)و برای ساختمانهای 5 طبقه وبالتر گواهی امضاء کلیه مهندسین ناظر الزامی است.
 5. رأی کمیسیون ماده صد در صورت داشتن تخلف ساختمانی.
 6. فرم محاسبات عوارضات و جرائم که به تأیید واحدهای مربوطه رسیده باشد.
 7. کپی فیش های پرداختی عوارضات متعلقه
 8. پاسخ استعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و تأیید خدمات شهری مبنی بر جمع آوری نخاله های ساختمانی
 9. فرم تأیید کیفیت ایمنی آسانسور(برای ساختمانهایی که دارای آسانسور بوده وتاریخ صدور آنه بعد از 13/8/1382 باشد.)
 10. چنانچه مالک یا مالکین در سند مالکیت نقل وانتقال و تغییر نام شده باشند ارائه کپی سند مالکیت شش دانگ ، کپی شناسنامه مالک(مالکین) و در صورت داشتن وکیل قانونی ارائه کپی و کالتنامه و کپی شناسنامه وکیل الزامی است.در غیر اینصورت نیاز به ارائه کپی موارد مذکور نمی باشد.
 11. ارائه اصل شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)
 12. در صورتیکه مالک فوت شده باشد کپی گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالتنامه متقاضی از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجازه نامه رسمی قیم لازم است.
 13. یک جلد پوشه روغنی

توجه: به همراه داشتن اصل سند مالکیت ، شناسنامه مالک و وکالتنامه قانونی در زمان تحویل مدارک و اخذ شناسنامه الزامی است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

به این مقاله امتیاز دهید