مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مشوق ها و معافیت های مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

مشوق‌های مالیاتی مندرج در  قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل عبارت است از هر گونه اقدام جانبدارانه مالیاتی که به موجب آن بار مالیاتی کمتری به بخش ها و فعالیتهای اقتصادی مشخصی (مشوق هدفمند) و یا به همه بخش ها و فعالیتها (مشوق عام و یا غیر هدفمند) تحمیل می‌شود: …………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مشوق‌های مالیاتی مندرج در  قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل عبارت است از هر گونه اقدام جانبدارانه مالیاتی که به موجب آن بار مالیاتی کمتری به بخش ها و فعالیتهای اقتصادی مشخصی (مشوق هدفمند) و یا به همه بخش ها و فعالیتها (مشوق عام و یا غیر هدفمند) تحمیل می‌شود:

معافیت دائمی: معافیت کامل بدون محدودیت زمانی (غیر هدفمند)

تعطیلی مالیاتی: معافیت موقت با محدودیت زمانی (هدفمند یا غیرهدفمند)

نرخ ترجیحی: کاهش نرخ مالیات به صورت موقت یا دائم (هدفمند)

اعتبار مالیاتی: کسر درصد مشخصی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری از بدهی مالیاتی (هدفمند)

اعتبار سرمایه‌گذاری: کسر درصد مشخصی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری از درآمد مشمول مالیات (هدفمند)

سایر مشوق ها: استهلاک سریع برخی از دارایی ها، معافیت درآمدهای خاص و …

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
انواع مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرق خمس با مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه دادگستری
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
برگ متمم تشخیص مالیات چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
مالیات تکلیفی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک گستری
مشوق ها و معافیت های مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
هزینه های بدون قرارداد که مشمول مالیات تکلیفی هستند؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق روش علی الراس|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرمول محاسبه مالیات حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل معافیت مالیاتی ماده 132 مصوب 1380|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
الزامات و زیر ساخت های اجرای مالیات بر ارزش افزوده و دستگاه های موثر|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
3 موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد|وکیل مالیات|وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
قراین مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
اشخاص مشمول پرداخت مالیات|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
معافیت مالیاتى درآمد حقوق|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
فرار مالیاتی چیست؟|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری
زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید