مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال مهریه

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش میخواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید بطرفیت ورثه متوفی که ترکه ( اموال به جا مانده از متوفی ) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است ( نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را  …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

محاسبه مهریه براساس “شاخص” سال فوت شوهر

اگر مهریه زوجه ارز رایج باشد (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول) ، مهریه باید بر اساس “شاخص” سال فوت شوهر محاسبه شود ، بنابراین هرگاه زنی مهریه خود را ادعا کند به دادگاه مراجعه کرده و مبلغ مهریه براساس زمان مرگ همسرش محاسبه می شود. در مورد مهریه ای که سکه یا مال منقول یا مال غیر منقول است ، چون این املاک ارزش روز را دارند ، همان مال محاسبه و به زن پرداخت می شود.

زن طبیعتاً از همان مال غیر منقول بلکه از قیمت آن ارث نمی برد اما اگر مهریه زن غیر منقول باشد ، همان اموال غیرمنقول به زن تعلق می گیرد. و قوانین ارث در این زمینه اعمال نخواهد شد.

مطالبه مهریه از طریق ثبت اسناد رسمی

زن می تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه کند و دادگاه بر اساس مال باقیمانده مرد ، مهریه را به شوهر وی می دهد. زن همچنین می تواند از طریق اداره ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه کند. به این ترتیب وی سند ازدواج خود را به دفتر محل ثبت عقد تسلیم می کند و خواستار صدور اجرائیه می شود ، سپس با اسناد اجرایی صادر شده به اداره ثبت احوال مراجعه می کند و اموال شوهر خود را معرفی می کند و خواستار دادخواست پرداخت جهیزیه از این ملک.

البته هزینه درخواست اجرای جهیزیه از محل اجرای ثبت نام ، نیم دهم (5٪) از کل مبلغ درخواست است که پس از اجرا از املاک پرداخت می شود. خواه زن پس از صدور حکم دادگاه مهریه را مطالبه کند و هم قرار اجرای آن صادر شود ، اجراییه به وراث متوفی اطلاع داده می شود. روز پرداخت ادعای زوجه مهلت داده می شود ، اگر وراث شوهر بدهی متوفی را از اموال وی پرداخت نکنند ، زن می تواند با معرفی مال متوفی به ثبت ، درخواست توقیف اموال کند و همچنین می تواند ادعا کند شوهر از اشخاص دیگر مصادره می شود.

حق زن در مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

اگر شوهر مال نداشته باشد ، یا دارایی وی تمام بدهی های وی را پوشش ندهد ، زن حق تقدم مهریه را تا 10 هزار ریال دارد و نسبت به مازاد طلبکار عادی محسوب می شود. اگر اموال متوفی کافی نباشد ، همان مقدار دارایی بین طلبکاران تقسیم می شود و وراث هیچ تعهدی در پرداخت بدهی های متوفی ، بیش از دارایی های وی ندارند.

فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش میخواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید بطرفیت ورثه متوفی که ترکه ( اموال به جا مانده از متوفی ) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است ( نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟ برابر قانون (ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبقه قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همانطور که میدانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسئولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و در نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

با تضمین پدر زوج برای پرداخت مهریه شوهر دیگر مسئولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسئول پرداخت مهریه خواهد بود.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید