مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالبه مهریه در طلاق غیابی چگونه است؟ تکلیف مهریه طلاق غیابی

مطالبه مهریه در طلاق غیابی چگونه است؟ تکلیف مهریه طلاق غیابی

طلاق غیابی زمانی محسوب می شود که یکی از طرفین به هر دلیلی در دادگاه حضور نداشته باشد و حکم طلاق توسط قاضی صادر شود. مهریه در طلاق غیابی این نیز یکی از حقوق مسلم زنان است. تقاضای طلاق چه از طرف زوج باشد و چه از طرف زوجه، دادگاه برای احقاق این حق از زن به طرق مختلف عمل می کند.

کارشناسان صدای وکیل در دریافت مهریه در طلاق غیابی آنها می توانند راهنمای شما در طول مراحل دادگاه باشند. مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و واتساپ همه روزه در ساعات اداری.

تصمیم در طلاق غیابی چیست؟

طبق قانون در بندهای مختلف از مواد 68 تا 70 آیین دادرسی، درخواست تجدیدنظر باید به دست تجدیدنظرخواه برسد. ابتدا دادگاه با ارسال آن به نشانی پستی ثبت شده در پرونده، مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند و در صورت نیاز پیام به دفتر اصلی خود ارسال می شود. مجدداً چنانچه بنا به دلایلی درخواست تجدیدنظر به فرجام خواهی نرسد و یا به هر دلیلی در دادگاه حاضر نشود، قاضی در غیاب وی حکم صادر می کند و 20 روز به تجدیدنظرخواه مهلت می دهد تا از حکم تجدیدنظرخواهی کند.

حکم طلاق نیز مانند سایر تصمیمات دادگاه به صورت غیابی و بدون حضور زوجه قابل صدور است. ممکن است متهم از جلسه دادگاه اطلاعی نداشته باشد یا تمایلی به شرکت در جلسه دادگاه نداشته باشد. در کلیه موارد حکم صادره غایب محسوب می شود.

طلاق غیابی از شوهر

بر اساس قانون جدید طلاق، وکیل طلاق در اختیار مرد است و بنابراین دادخواست طلاق از طرف مرد حتی در غیاب زوجه نیز روال عادی خود را طی خواهد کرد. در صورتی که تقاضای طلاق از طرف زوج باشد و حکم طلاق غیابی صادر شده باشد، به زوجه 20 روز مهلت داده می شود تا تجدید نظر کند.

نکته مهم در مورد طلاق غیابی توسط مرد این است که حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه، صدقه و … در این شرایط نادیده گرفته نمی شود و همچنان بر عهده زوج خواهد بود. بدون پرداخت حقوق زوجه صیغه طلاق صادر نمی شود و در دفاتر رسمی ثبت نمی شود.

طلاق غیابی از زوجه

با تقاضای طلاق زن ممکن است شرایط مختلفی پیش بیاید که طلاق را به نتیجه نرساند. عدم حضور زوج، امتناع از حضور در دادگاه یا زوجه دارای وکیل طلاق یا حق طلاق است.

داشتن حق طلاق مستلزم حضور زوجین در دادگاه نیست، اما به دلیل حضور وکیل از طرف آنها، در واقع طلاق توافقی تلقی می شود تا غیابی. اما در صورت عدم حضور مرد در دادگاه، زن باید مشکلات خود را در دادگاه ثابت کند. در صورتی که زوج بیش از 4 سال مفقودالاثر شده باشد یا بیش از 6 ماه نفقه نفقه زوجه را نپرداخته باشد، عسر و حرج و عسر و حرج پیش می آید و این امر می تواند منجر به طلاق غیابی از زوجه شود.

در صورت وجود شرایط طلاق غیابی، دادگاه در غیاب مرد قرار غیابی صادر می کند و 20 روز برای اعتراض تجدیدنظرخواه در نظر گرفته می شود. پس از این مدت، حکم طلاق اجرا می شود و پس از انقضای مدت طلاق غیابی توسط زن، طلاق فعلی به صورت رسمی ثبت می شود.

حتی با همه این شرایط، حقوق مالی زن بر دوش شوهر خواهد بود، مگر اینکه تمام یا قسمتی از مهریه با دادن حق طلاق به زن پرداخت شود. مدت طلاق غیابی از طرف زن با توجه به هر یک از شرایطی که گفتیم می تواند متفاوت باشد. حالتی که اثبات عسر و حرج لازم باشد معمولا طولانی ترین روش طلاق از طرف زن خواهد بود.

تکلیف مهریه در طلاق غیابی

مهریه یکی از حقوق زن در نکاح است و تحت هیچ شرایطی جز به خواست خود او از او سلب نمی شود. در طلاق نکول صرف نظر از اینکه درخواست طلاق از طرف مرد باشد یا زن، حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه و نفقه بر دوش مرد خواهد بود.

قانون به صراحت تاکید می کند تا زمانی که حقوق مالی زوجه پرداخت نشده یا تعیین تکلیف نشود، طلاق ثبت نمی شود. حال اگر مرد مفقودالاثر باشد و از محل سکونت او اطلاعی نباشد، دادگاه می تواند اموال او از قبیل اموال، زمین، خودرو و به طور کلی دارایی های منقول و غیرمنقول او را مصادره کند و بدین ترتیب مهریه و سایر حقوق مالی زن را بپردازد.

در این شرایط، نگرانی از پرداخت حقوق مالی زوجه در طلاق غیابی، عملاً بی مورد است. قانون شرایط مختلفی را برای پرداخت مهریه به زن در نظر گرفته است تا حق او ضایع نشود.

سوالات متداول

تکلیف مهریه در طلاق نکول در صورت غیبت شوهر چه می شود؟

در این شرایط مهریه از زوجه گرفته نمی شود و دادگاه با توقیف اموال زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی زوجه اقدام می کند.

آیا طلاق با حکم طلاق غیابی صحیح و ثبت شده است؟

پس از ابلاغ حکم غیبت، متقاضی 20 روز فرصت دارد تا اعتراض کند و پس از انقضای مدت طلاق غیبت زن و تعیین حقوق مالی، طلاق معتبر و ثبت می شود.

به این مقاله امتیاز دهید