مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

موارد حقوقی خیانت در امانت – خیانت در امانت و قانون

طرح پرونده کیفری که به کمک وکیل خیانت در امانت  می توان در اثبات حق کمک گرفت وقتی انجام می شود که بعد از سپردن امانتی به شخص امین، او از بازگشت آن خودداری نماید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

موارد حقوقی خیانت در امانت – خیانت در امانت و قانون

طرح پرونده کیفری که به کمک وکیل خیانت در امانت  می توان در اثبات حق کمک گرفت وقتی انجام می شود که بعد از سپردن امانتی به شخص امین، او از بازگشت آن خودداری نماید.

در آرای اصراری دیوان عالی موارد جرم خیانت در امانت آمده است که به دو مورد اشاره می کنیم:

” اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف کند، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده بنابراین، این تصاحب قیمت پس از فروش جرم مشمول ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی است.”

” کسی که نسبت به ملکی امین باشد، نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب شده و درصورتی که حیف و میل کرده باشد، مطابق ماده ٢۴١ قانون مجازات عمومی عملش جرم خواهد بود.”

از مواردی که جرم خیانت در امانت در عمل ارتکابی مشمول می شود این است که مورد امانت حتما باید به وسیله مالک یا وکیل قانونی او به امین سپرده شود و در غیر اینصورت اگر فردی شخصا مالی را به دست آورد، مرتکب خیانت در امانت نشده است ، ولی ممکن است این عمل مصداق سرقت یا کلاهبرداری باشد. به عبارتی ، اثبات جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است ، در نتیجه اگر امین فوت کرد و ورثه او مورد امانت را استعمال ، مفقود ، تصاحب کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند زیرا که مورد امانت به آنها سپرده نشده است و بالعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت مودع یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هر چند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام می‌شود، خیانت در امانت محسوب خواهد شد، ‌چراکه عنصر اساسی سپردن موجود بوده است.

سوالاتی که ممکن است به آن برخورد کنید:

اگر فرد امین فوت کند و ورثه وی مال مورد امانت را به نفع خود تصرف کند آیا مصداق خیانت در امانت است؟نظر قانون در این باره چیست؟

حقوقدانان در این مورد دو نظریه ارائه داده اند:

برخی از آنان بر این عقیده اند که: “اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصرف کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند، زیرا که مال به آنها سپرده نشده بود” یا به عبارتی بر این عقیده اند که عنصر اساسی سپرده شدن در رابطه بین ورثه امین با مالک یا متصرف قانونی وجود ندارد.

برخی دیگر از حقوق دانان نظر بر این دارند که: “در مورد فوت امین که مال امانی در اختیار ورثه او قرار می گیرد، ورثه امین حکم خود امین را خواهند داشت و در صورت عالم بودن به امانت هرگاه آن را تصاحب کنند خائن محسوب می شوند.”

البته در این مورد به نظر می رسد قانون گذار می بایست برای رفع این نقص قانونی، ماده واحده جدیدی در مورد مسئولیت کیفری ورثه های فرد امین متوفی وضع کند که در آن هم عدالت و انصاف رعایت شود و هم اینکه موازین علم حقوق در نظر گرفته شود.

سوال بعدی به این صورت است که اگر مالک مورد امانت فوت کند و یا مالکیت مال را به دیگری واگذار نماید و امین نسبت به مال مورد امانت عمل خائنانه ای انجام دهد، آیا جرم خیانت در امانت انجام شده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که این عمل مصداق خیانت در امانت است و جرم محسوب می شود چرا که اصل سپرده شدن موجود بوده و با فوت مالک از بین نمی رود.

نحوه اثبات جرم خیانت در امانت
این جرم ، از جرایمی است که به سختی قابل اثبات است و به کمک وکیل خیانت در امانت در صورت نیاز به شرایط و دلایل کافی می باشد که در دادگاه قابل اثبات باشد. در اثبات این جرم تفاوتی نمی کند که مورد امانت منقول باشد یا غیر منقول به این صورت که قانون گذار توجهی به وجه ارزش اقتصادی موضوع جرم ندارد و حتی مواردی که قابل خرید و فروش در بازار هم نباشند در صورتی که امین از بازگشت آن به صاحب مال امتناع کند ، مصداق جرم خیانت در امانت است.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید