مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نحوه محاسبه مهر المسمی|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل امور خانواده|وکیل پایه یک دادگستری

قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1082ق.م در خصوص مهریه
ماده 1082 ق.م« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
 یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082 ق.م الصاق می گردد…..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1082ق.م در خصوص مهریه
ماده 1082 ق.م« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
 یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082 ق.م الصاق می گردد.
 تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باش متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زن تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/4/1376 تصویب و در تاریخ 8/5/1376 به تأئید شورای نگهبان رسیده است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1377 آئین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمودند.

مطالب مرتبط

رویه حاکم بر نحوه وصول مهریه توسط قیم در اداره سرپرستی بیشتر بدانید
شرایطی که از مهر المثل باید بدانید|وکیل طلاق|وکیل مهریه|وکیل خوب

هزینه دادرسی دعوی مهریه|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|دعوی طلاق
چگونگی محاسبه مبالغ مهریه بر اساس شاخص نرخ تورم کالا – وکیل مهریه – وکیل طلاق – وکیل خوب
سه اشتباه رایج مهریه – وکیل مهریه – وکیل طلاق – وکیل خوب
روش ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه
مطالبه دوباره مهریه
آنچه که باید از شکایت برای مهریه بدانید
مهریه و حق حبس
چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
حق حبس زن در مهریه
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال مهریه
راه قانونی دریافت مهریه
نحوه وصول مهریه دادخواست اعسار و تقسیط چیست؟
شرایط مهریه
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
مهریه عندالمطالبه یا عند الاستطاعه ؟
قانون اعسار

ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه

مثتثنیات دین در مهریه چیست؟|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|بهترین وکیل

به این مقاله امتیاز دهید