مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موارد تعلق مهرالمثل|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|وکیل دادگستری|وکیل خوب

برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:
 1- در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:
 1- در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
( ماده 1087 ق.م)
در صورتی که تراضی طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد مانند، موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد که در مورد اخیر، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.(  ماده 1100 ق.م)
2- در موردی که نکاح باطل است ولی زن از بطلان آن اطلاع ندارد در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.( ماده 1099 ق.م)

مطالب مرتبط

رویه حاکم بر نحوه وصول مهریه توسط قیم در اداره سرپرستی بیشتر بدانید
شرایطی که از مهر المثل باید بدانید|وکیل طلاق|وکیل مهریه|وکیل خوب

هزینه دادرسی دعوی مهریه|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|دعوی طلاق
چگونگی محاسبه مبالغ مهریه بر اساس شاخص نرخ تورم کالا – وکیل مهریه – وکیل طلاق – وکیل خوب
سه اشتباه رایج مهریه – وکیل مهریه – وکیل طلاق – وکیل خوب
روش ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه
مطالبه دوباره مهریه
آنچه که باید از شکایت برای مهریه بدانید
مهریه و حق حبس
چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه
حق حبس زن در مهریه
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال مهریه
راه قانونی دریافت مهریه
نحوه وصول مهریه دادخواست اعسار و تقسیط چیست؟
شرایط مهریه
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
مهریه عندالمطالبه یا عند الاستطاعه ؟
قانون اعسار

ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه

مثتثنیات دین در مهریه چیست؟|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده|بهترین وکیل
معنای اصطلاحی مهریه|وکیل مهریه|وکیل امور خانواده|وکیل خانواده|وکیل خوب
مقدار مهر المسمی|وکیل مهریه|وکیل امور خانواده|وکیل خانواده|وکیل طلاق

مهرالمسمی|وکیل مهریه|وکیل طلاق|وکیل خانواده
شرایط مهر المسمی|وکیل مهریه|وکیل امور خانواده|وکیل خانواده|وکیل طلاق|

به این مقاله امتیاز دهید